Ginormous Websites

PETHAU YCHWNAEGOL AR GYFER EICH GWEFAN

Os ydych am greu siop ar-lein neu unrhyw beth arall ar gyfer eich gwefan, gallwn gynnig pris rhesymol i chi.

Ychwanegiadau

Mae ein ychwanegiadau yn cael eu creu yn unigol ar eich cyfer a wedi’w prisio’n deg.

Detholi Gwefan SEO

Eisiau codi dryw'r detholiadau peiriannau chwilio? Eisiau i gwsmeriad ddod ar eich traws drwy Google? Rydym yn cynnig gwasanaeth Detholi Gwefan SEO, gan gynnwys gwaith ymchwil mewn i gynhyrchion a gwasanaethau rydych yn eu cynnig, cynnwys oodi fewn ac oddi ar eich tudalen, optimeiddio ac ol-gysylltu. Rydym yn cofnodi canlyniadau a chreu adroddiadau. Cysyltwch er mwyn trafod ymellach.

Siop ar-lein

Eisisau gwerthu eich nwyddau ar-lein? Dim problem.

Creu Apwyntiadau

Os ydych yn rhedeg ty bwyta neu yn dysgu nofio, mae galluogi eich cwsmeriad i greu apwyntiad. Ffordd gwych o arbed amser. Gall cwsmeriaid greu apwyntiad o unrhywle. Gallwn greu system yn unol a'ch anghenion.

Cynllun Aelodaeth

Ffordd wych o gynnyddu eich incwm ac ennill teyrngarwch eich cwsmeriaid. Mae cynllun aelodaeth yn eich galluogi i roi gwerth ychwanegol drwy wobrywo a rhoi mynediad arbennig i'ch gwasanaethau. Gallwn greu cynllun aelodaeth ar eich gwefan bresennol neu ar wefan newydd sbon.

Webinar - Cyfarfodydd arlein

Cryfhewch y cysylltiad gyda'ch cwsmeriaid ac adeiladawch eich brand. Mae gwerth y webinar yn cael ei gydnabod fwy-fwy. Gallwn greu a rhedeg webinar ar eich cyfer wrth i chi weld eich cynulleidfa yn tyfu.

Ffotograffiaeth

Os oes angen lluniau wedi'w tynnu ar gyfer eich gwefan, gallwn ddarparu y gwasanaeth hwn - unrhywle rhwng Bryste a Chaerdydd.

Opsiynau iaith Gymraeg

Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg er mwyn creu gwefan dyw-ieithog.

Brandio

Gallwn greu brand unigryw i chi, gan gynnwys logo, ffontiau a lliwiau neilltuol ag ymestyn hyn dros sawl cyfrwng.

Ysgrifennu Cynnwys

Gallwn greu cynnwys ysgrifenedig ar gyer eich gwefan. Gallwn sicrhau bod eich "llais" yn cyd-fynd a'ch brand.

© Hawlfraint Ginormous Soultions Limited / Cyfyngedig

Ginormous Websites gan Ginormous Solutions Limited / Cyfyngedig
Swyddfa Gofrestredig: C/O Chartax Accounting and Taxation • 2nd Floor • 53 High Street • Keynsham • Bristol • England • BS31 1DS