Ginormous Websites

Darganfyddwch fwy

Prisiau tryloyw a dim cytundebau cloedig.

PAM DEWIS NI?

Os oes angen gwefan i’ch busnes, ble mae decharau? Gall canfod y dyluniad cywir am bris teg fod yn waith caled. Mae cryn amrywiaeth rhwng yr hyn mae cwmniau yn godi, gyda rhai yn codi miloedd ar filoedd ar wefan syml. Ginormous Websites yw’r ateb i’ch problem! Angen gwefan ond ddim yn gwybod lle i ddechrau? Gallwn gynnig gwasanaeth dylunio gwefan am gyn lleied a £500.

Yn wahanol i gwmniau eraill, wnawn ni ddim o’ch cloi mewn i gytundeb tymor hir lle na allwch symud eich gwefan. Chi sydd yn berchen ar eich gwefan a chi fydd yn penerfynu ar ei gynnwys.

Mae Ginormous Websites yn rhan o Ginormous Solutions Limited/Cyfyngedig a wedi ei leoli yng Nghaerdydd a Bryste. Mae gennym 4 blynedd o brofiad o adeiladu gwefannau ac apiau. Mae gan ein dau gyfarwyddwr dros 38 mlynedd o brofiad yn y diwydiant. Yn fyr, rydym yn gwybod be dyn ni’n wneud! Gadewch i ni gymryd y cyfrifoldeb.

© Hawlfraint Ginormous Soultions Limited / Cyfyngedig

Ginormous Websites gan Ginormous Solutions Limited / Cyfyngedig
Swyddfa Gofrestredig: C/O Chartax Accounting and Taxation • 2nd Floor • 53 High Street • Keynsham • Bristol • England • BS31 1DS