Ginormous Websites

GWEFAN BROFFESIYNOL AM £500!

Be dw i am gael am fy arian?

Cewch yr holl nodweddion yma!

Dim Cytundeb Cloedig

Yn wahanol i gwminau eraill, chwech ddim o'ch cloi mewn i gytundeb. Chi fydd yn berchen ar eich gwefan.

Gwefan Ymatebol

Dim jargon! Golyga hyn y bydd eich gwefan yn gweithio ar bob dyafis, ffon, tablet neu gyfrifiadur. Mae ein gwefannau yn edrych yn dda ag yn hawdd i'w defnyddio.

Rheoli Eich Cynnwys

Gallwch olygu cynnwys eich gwefan neu ofyn i eraill ymgymryd gyda'r gwaith cyn cyhoeddi neu gallwn ni wneud y cyfan drosoch chi. Eich dewis chi. *

Hyfforddiant

Os ydych am reoli eich cynnwys eich hun, gallwn roi hyfforddiant fel bo'r angen.

Cyfeiriad E-bost Busnes

Gallwn greu cyfeiraid e-bost busnes o'ch deiws gan sicrhau eich bod yn creu delwedd broffesiynol ar gyfer eich busnes. Gallwn greu cyfrifion ychwanegol am daliad bychan.

SEO

Fel ei bod yn hawdd i ddod o hyd i'ch gwefan, gallwn sicrhau bod eich gwefan yn ymddangos ar restrau periannau chwilio.

Gwesteio

Mae mwy i gynllunio ar gyfer y we nac adeiladu gwefan. Gallwn greu cartref i'ch gwefan yn ogystal â darparu tystysgrif SSL a System Rheoli Cynnwys fel y gallwch chi ganolbwyntio ar reoli eich busnes. **

Parth

Enw crand gyfer eich cyfeiriad gwe. Gallwn ddarparu un o'ch dewis neu addasu un sydd ganddoch yn barod a'i gyfeirio at eich gwefan.

Cymraeg neu Saesneg

Galln greu y wefan yn Gymraeg neu yn Saesneg, Gweler isod am wefannau dwy-ieithog.

Cynnwys Cyfoethog

Gallwn ychwanegu podcastiau, cerddoriaeth neu fideo er mwyn cyfoethogi profiad eich ymwelwyr, Gallwn gysyltu cynnwys o YouTube, PodBean, Souncloud a mwy.

Ffotograffiaeth

Gallwn ganfod ffotograffiaeth broffesiynol neu ddefnyddio eich lluniau chi. Os oes angen lluniau gwreiddiol arnoch, gwelch ein adran Ychwanegaiadau.

* Os ydych am i ni reoli eich cynnwys, byddwn yn codi ffi misol. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

** Mae ein gwesteiwr yn cynnwys Web Maintenance + sy’n darparu copïau wrth gefn wythnosol o’ch gwefan a’ch data. Mae Web Maintenance + hefyd yn cynnwys diweddariadau meddalwedd rheolaidd i sicrhau cydnawsedd â diweddariadau porwr ac i gadw’n gyfredol â safonau diogelwch cyfnewidiol. Y mis cyntaf am ddim, yno ar ôl £ 29 y mis.

© Hawlfraint Ginormous Solutions Limited/Cyfyngedig.

Ginormous Websites gan Ginormous Solutions Limited/Cyfyngedig
Swyddfa Gofrestredig: 53 Plantagenet Street • Cardiff • Wales • CF11 6AQ