Ginormous Websites

GWEFAN BROFFESIYNOL AM £500!

Be dw i am gael am fy arian?

Cewch yr holl nodweddion yma!

Dim Cytundeb Cloedig

Yn wahanol i gwminau eraill, chwech ddim o'ch cloi mewn i gytundeb. Chi fydd yn berchen ar eich gwefan.

Gwefan Ymatebol

Dim jargon! Golyga hyn y bydd eich gwefan yn gweithio ar bob dyafis, ffon, tablet neu gyfrifiadur. Mae ein gwefannau yn edrych yn dda ag yn hawdd i'w defnyddio.

Rheoli Eich Cynnwys

Gallwch olygu cynnwys eich gwefan neu ofyn i eraill ymgymryd gyda'r gwaith cyn cyhoeddi neu gallwn ni wneud y cyfan drosoch chi. Eich dewis chi. *

Hyfforddiant

Os ydych am reoli eich cynnwys eich hun, gallwn roi hyfforddiant fel bo'r angen.

Cyfeiriad E-bost Busnes

Fe wnawn greu cyfrif e-bost o'ch dewis, gan sicrhau ein bod yn cyflwyno delwedd broffesiynol i'ch cwsmeriaid bob tro. Fe gewch bedwar cyfris ychwanegol er mwyn cadw tren ar eich gohebiaeth.

SEO

Fel ei bod yn hawdd i ddod o hyd i'ch gwefan, gallwn sicrhau bod eich gwefan yn ymddangos ar restrau periannau chwilio. Os hoffech redeg ymgyrch SEO, gweler ein opsiwn Detholi Gwefan SEO yma.

Gwesteio

Mae mwy i gynllunio ar gyfer y we nac adeiladu gwefan. Gallwn greu cartref i'ch gwefan yn ogystal â darparu tystysgrif SSL a System Rheoli Cynnwys fel y gallwch chi ganolbwyntio ar reoli eich busnes. **

Parth

Enw crand gyfer eich cyfeiriad gwe. Gallwn ddarparu un o'ch dewis neu addasu un sydd ganddoch yn barod a'i gyfeirio at eich gwefan.

Cymraeg neu Saesneg

Galln greu y wefan yn Gymraeg neu yn Saesneg, Gweler isod am wefannau dwy-ieithog.

Cynnwys Cyfoethog

Gallwn ychwanegu podcastiau, cerddoriaeth neu fideo er mwyn cyfoethogi profiad eich ymwelwyr, Gallwn gysyltu cynnwys o YouTube, PodBean, Souncloud a mwy.

Ffotograffiaeth

Gallwn ganfod ffotograffiaeth broffesiynol neu ddefnyddio eich lluniau chi. Os oes angen lluniau gwreiddiol arnoch, gwelch ein adran Ychwanegaiadau.

* Os hoffech i ni rheoli eich cynnwys, gallwch ddewis o dri gynllun misol. Gweler ein cynlluniau yma.

** Dewiswch o dri gynllun gwesteia Ginormous. Mae pob cynllun yn cynnwys SSL gyda “backup” rheolaidd o’ch gwefan a’ch data. Byddwn yn diweddaru eich gwefan i gydymffurfio gyda diweddariadau mewn porwyr a fel pob agwedd o’ch gwefan wedi ei ddiogelu. Dewiswch eich cynllun yma.

© Hawlfraint Ginormous Soultions Limited / Cyfyngedig

Ginormous Websites gan Ginormous Solutions Limited / Cyfyngedig
Swyddfa Gofrestredig: C/O Chartax Accounting and Taxation • 2nd Floor • 53 High Street • Keynsham • Bristol • England • BS31 1DS