Ginormous Websites

MAE EIN GWAITH YN SIARAD DROSOM

Ein cwsmeriaid yw’r hysbyseb gorau ar gyfer ein gwaith.

BE MAE EIN CWSMERIAID YN DDWEUD

"O'r cychwyn cyntaf, mae agwedd Ginormous Websites tuag at fy ngwaith wedi bod o'r safon uchaf. Mae eu cyfathrebu a'u ymateb i'm holl gwestiynau yn benigamp. Roedd eu dull strwythedig o weithio wedi ein galluogi i gwblhau y prosiect yn ddi-ffwdan. Rwyf wrth fy modd gyda sut lwyddon nhw i egluro popeth menw termau syml i mi, yn enwedig pan yn ychwanegu nodweddion gwerthiant i'r wefan. Mae dewis dylunydd gwe yn rhywbeth a all achosi pryder, ond fe ddeallon nhw yn union be o'n i eisiau. Rwyf yn fwy na bodlon i roi tysteb i Ginormous Websites. Wnaethon nhw or-gyflawni ar bob cyfif!"
"Mae Ginormous wedi bod yn ffantastig, mae nhw wdi gweithio gyda ni dryw bob er mywn sicrhau bod gan Slaycorp y dyluniad cywir. Cawsom hyfforddiant ar gyfer y System Rheoli Cynnwys (CMS) tu ol i'r wefan er mwyn ein galluogi i ysgrifennu, golgygu a chyhoeddi erthyglau fal ag y mynnom!"
"Mae'r wefan yn edrych yn arbenning. Alla i ddim diolch digon i Ginormous. Mae gan Rheidol wefan broffesiynol lle gallwn hyrwyddo artistiaid newydd. Dylunio Gwe gan Ginormous Websites - llun cwsmer, Dai Lloyd o Recordiau Rheidol."
"Gwasanaeth heb ei ail. Methu canmol digon, gweithio'n gyflym a derbyniais yr hyn o'n i ei angen. Byddaf yn ei defnyddio eto. Diolch."

© Hawlfraint Ginormous Soultions Limited/Cyfyngedig.

Ginormous Websites gan Ginormous Solutions Limited/Cyfyngedig
Swyddfa Gofrestredig: 53 Plantagenet Street • Cardiff • Wales • CF11 6AQ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.